Elien Bruyndonckx

Elien Bruyndonckx

Na haar opleiding rechtspraktijk aan de Karel De Grote-Hogeschool vatte Elien Bruyndonckx de opleiding Rechten aan de Universiteit Antwerpen aan, waar zij zich in de Master toespitste op het strafrecht en het algemeen burgerlijk recht.
In 2015 studeerde zij cum laude af om vervolgens in oktober van dat jaar toe te treden tot de Antwerpse Balie.
Initieel startte zij haar stage in het erfrecht, doch verruimde nadien haar kennis in het strafrecht en algemeen burgerlijk recht.
Na beëindiging van haar stage vervoegde zij in december 2018 het advocatenkantoor Damen & Partners, waar zij voornamelijk dossiers in het strafrecht en familierecht behandelt.