Stéphanie De Mot

_MG_5507

In 2012 behaalde Stéphanie De Mot haar diploma aan de rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen. Tijdens haar masterstudies specialiseerde ze zich in het strafrecht en het internationaal en Europees recht. In het kantoor behandelt zij voornamelijk dossiers in het domein van het strafrecht, burgerlijk recht en vreemdelingenrecht. Daarenboven behandelt zij ook tuchtrechtelijke dossiers.
Stéphanie De Mot is houder van het getuigschrift ‘bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken’. Dit betekent dat zij gemachtigd is om voor het Hof van Cassatie op te treden in strafzaken.
Zij is tevens benoemd tot rechter in cassatie bij de KBDB.